wspólnota

Czym jest samorząd terytorialny?

Organizacja publiczna jest tym, co może i czasami stwarza określone problemy, a nam nanosi pianę na usta, lecz nie oszukujmy się – bez niej nie sposób byłoby poprawnie funkcjonować.

Nie bez powodu ludzie od zarania dziejów tworzą określone społeczności czy ustroje – począwszy od pojęcia suwerena z zagadnień filozofii społecznej oraz koczowniczych plemion, poprzez zgrane polis i średniowieczne grody, aż po współczesną demokrację.

Współpraca pozwala nam bowiem na optymalną organizację trybu prowadzonego życia, podejmowanych decyzji i akcji. Jedną z organizacji wspomnianego typu, jest opisywany tutaj samorząd terytorialny.

Czym jest samorząd terytorialny?

Najprościej rzecz ujmując, samorząd terytorialny to nic innego, jak organizacja określonej społeczności lokalnej (np. w gminie), bądź regionalnej, a zatem nieco większej (województwo).

Organizacja ta podejmuje się realizacji celów o charakterze administracyjnym, wedle których tworzona jest wspólnota, w ramach której podejmowane są decyzje o podejmowaniu ustalonych zadań.

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego:

Demokracja – prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie gmin oraz radni są wybierani poprzez demokratyczne wybory, które są równe, tajne, powszechne i demokratyczne.

Pomocniczość – brzemię sprawowania władzy publicznej winno znaleźć się na barkach tych instytucji, które najbliższe są zainteresowanym obywatelom.

Unitarność – Państwo stanowi jednolitą całość, zaś województwa, powiaty oraz gminy nie są autonomiczne.

Samorząd terytorialny w Polsce:

Został on przywrócony w 1990 r., natomiast 01.01.1990 wprowadzony został trójstopniowy podział terytorialny oraz trzy szczeble samorządu:

  • Wojewódzki
  • Powiatowy
  • Gminny

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *